Judoclub Leopoldsburg

...Ook jij kan judo leren bij ons!!!!!

Lidgelden

Wat kost een seizoen trainen bij JC Leopoldsburg


Het lidgeld voor een seizoen bestaat uit 2 delen.

  1. Verplichte bijdrage aan de VJF (vlaamse judofederatie). Hierbij is een verzekering en een kwartaalmagazine inbegrepen.Tevens heeft men gratis toegang tot al de trainingen georganiseerd door de VJF ( technische trainingen, kata-trainingen, regoniale competitie trainingen, enz )
    Voor dit seizoen is dit bepaald op 39,00 €.
     
  2. Het eigenlijke lidgeld: gebruikt om de werkingskosten van de club te betalen zoals huur sporthal, inschrijvingen tornooien, inrichten clubtornooi. e.a.
    Omdat onze trainers allemaal onbezoldigd lesgeven, kunnen we dit ook dit jaar op een bescheiden bedrag van 61,00 € houden.
     

Het totale lidgeld komt zo op 100,00 € per seizoen. ( 1september tot 30 juni ).

Voor bestaande leden wordt de betaling van het totale bedrag afgerekend bij aanvang van het seizoen. Voor nieuwe leden die in de loop van het seizoen instappen wordt het lesgeld aangepast aan de resterende maanden. Dit aan een bedrag van 6,00 € per maand.

Betaling kan gebeuren door een overschrijving op het reknr 
Belfius : 068-0764930-15 of IBAN  BE83 0680 7649 3015 van JC Leopoldsburg.

Vermeld altijd je naam en het seizoen bij de overschrijving. b.v   Lidgeld seizoen 2013-2014 voor Kim Ono.

Extra korting:

Vanaf een derde lid uit eenzelfde gezin wordt het lesgeld sterk verminderd. ( 31,00 € i.p.v. 61,00 € ). Totaal vanaf derde lid: 70,00€

Personen in bezit van een vrijetijdspas van de gemeente Leopoldsburg genieten een korting van 50% op het totale bedrag.

Promoties:

In de maanden september en oktober loopt er telkens een initiatie promotie in samenwerking met de  VJF. U kan gedurende deze maanden 8 keer gratis deelnemen aan een training ( initiatie lessen). De verzekering wordt gedragen door de VJF, het lesgeld door de club.
Gedurende de rest van het seizoen geldt dit voor de eerste 4 initiatie trainingen.

Tip:

De meeste ziekenfondsen en sommige gemeenten evenals sommige werkgeversorganisaties voorzien in een tegemoetkoming op het betaalde lidgeld van een erkende sportclub.
Informeer U hierover.

 

U kan natuurlijk ook altijd een kijkje komen nemen op de trainingen. Dit is volledig gratisHet bestuur.