Judoclub Leopoldsburg

...Ook jij kan judo leren bij ons!!!!!

Clubgeschiedenis

Geschiedenis judoclub Leopoldsburg

 

Het judo in België kwam na de 2e wereldoorlog stilaan op dreef in 4 steden; Brussel, Antwerpen, Charleroi en La Louvière. De eerste echte club kwam er pas in 1947 in Charleroi, gesticht door Jean Marie Falise. Daarna volgde de club van Elsene (Kano Elsene genaamd) die gesticht werd door Georges Ravinet.

In Antwerpen waren François en Kamiel Van Haesendonck en Willy Streuvels actief.

Op 6 juni 1949 werd de eerste Belgische Judobond gesticht: ‘De Belgische Judo en Jiu Jitsu Vereniging’. Een fusie met de ‘Belgische Amateur Judo Associatie’ kwam er in oktober 1959 waaruit de Belgische Judo Bond is ontstaan. Na de splitsing in een Waalse en Vlaamstalige federatie kwam er nog een fusie met de Vlaamse Liga, zodat we nu in Vlaanderen de huidige ‘Vlaamse Judo Federatie’ kennen.

In de na-oorlogse jaren werden de eerste trainingen gegeven door een Franse trainer. In 1951 werden de eerste zwarte gordels gehaald door een tiental judoka’s en begon de verspreiding ook in de andere provincies.

In Limburg was de eerste activiteit terug te vinden in 1952 in Leopoldsburg!

Freddy Morin met zoon François Morin en schoondochter Monique, alle 3 inwoners van Leopoldsburg volgden 2x per week de trainingen in Brussel.

Freddy Morin was op dat moment 53 jaar jong en was na een jaar groene gordel. Nadat zijn zoon François de blauwe gordel gehaald had, kreeg hij van Ichiro Abe (toen 6e dan) de speciale toelating om in Leopoldsburg een club op te richten. Hiermee is de club van Leopoldsburg de oudste club van Limburg! We schrijven 1954!

De eerste trainingen werden gegeven in een zaaltje van de café ‘Roma’ in de Koningsstraat. Tatami’s werden door de familie Morin zelf gemaakt met eerder rudimentair materiaal!

Een echt bestuur was er nog niet, maar de eerste secretariaatsactiviteiten werden door Hr. Schoups verricht en de eerste penningmeester was Frans Laark.

Meester Ichiro Abe kwam toen regelmatig naar Leopoldsburg om de trainingen te geven.

Ook in 1954 werd via scoutsactiviteiten een tweede club opgericht in Hasselt onder impuls van Paul Libert.

Op 1 augustus 1954 werden in Limburg 4 clubs geteld, wat toch wel weinig was tov de 106 clubs die toen reeds bestonden in België.

Van de eerste 30 leden, onthouden we o.m. de namen van Hendrik Klee, Jackie en Jan Peetermans, Lambert Verdonck, Armand Vandergraesen, Jean Vereecke, Rik Van de Bergh…

In 1955 kwam er een talentvol judoka over van Gent, namelijk Marcel Bauwens, opdat ogenblik oranje gordel. Hij nam de club over in 1956 en werd in 1959 de eerste zwarte gordel in Limburg.

Hij stichtte toen clubs in Bocholt, Heusden, Lommel, Neerpelt, Tongeren en Zolder en werd vervolgens 2e dan in 1965 en 3e dan in 1969.

In 1970 moest Marcel Bauwens wegens beroepsbezigheden Leopoldsburg verlaten en begon de club een beetje te zwalpen. Het was een moreel en ook financieel dieptepunt van de club. Toch waren er enkele leerlingen van Marcel die de koppen bij elkaar staken en met de moed der wanhoop de vereniging in leven wilden houden. Het waren Jean Buteyn, Pol Huysmans, Armand Vandergraesen en Lambert Verdonck samen met enkele andere getrouwen zoals Hendrik Klee, Fernand De Bruecker, Jos Maessen en Rik Van de Bergh, die zich bleven inzetten en de club opnieuw gezond maakten. Veel offers zijn hiervoor gepleegd, met inzet van eigen tijd en middelen en zonder enige vergoeding!

Miel Van Voorden (2e dan) uit Helchteren werd aangetrokken om de lessen te geven en al snel behaalden Armand Vandergraesen en Lambert Verdonck de graad van 1e dan en werden nadien ook officieel trainer.

Inmiddels gingen de trainingen door in de zaal ‘Quatre Bras’, nadat een aantal jaren in een zaaltje achter de voormalige Peugot garage getraind werd, een zaaltje van Jansegers in de Tramstraat.

Op competitie vlak was Leopoldsburg eveneens een koptrekker. In de beginperiode hing Limburg toch nog af van het verre Antwerpen. Marcel Bauwens echter begon met organiseren van Limburgse tornooien en kampioenschappen. Onder meer het toen bekende ‘Bauwens Tornooi’ had veel succes en werd verscheidene keren door Leopoldsburg gewonnen. In het sportjaar 1968-1969 werd Jan Peetermans Belgisch kampioen bij de beloften (het huidige U17) en werd toen ook de eerste zwarte gordel van de club.

In de jaren ’70 werden met de Leopoldsburgse ploeg verscheidene overwinningen gehaald. Een ploeg bestond toen nog uit 5 judoka’s. Enkele vaste waarden in de ploeg waren toen, in volgorde van gewicht: Nestor Kox, Ludo Onraedt,Leon Snoeks, Willy Debruecker, François Kennes en Pierre Peeters. In die tijd waren enkelen onder hen ook provinciaal kampioen en werden diverse tornooien gewonnen door Leopoldsburgse judoka’s. Ook de Belgische selectie voor de wereldkampioenschappen van de universitairen van Nestor Kox kon op het palmares geschreven worden.

Onder impuls van de toenmalige voorzitter Marcel Lespoix werd in 1976 gestart met een tornooi voor dames ‘Grote prijs Lespoix’. Dit tornooi heeft enkele keren plaatsgevonden, waarna het Nationaal Kampioenschap voor militairen werd ingericht.

2e helft van de jaren 70 werd ook de periode dat de dames van Leopoldsburg zich lieten kennen. Namen als Ingrid en Brigitte Bergmans, Cristel Desmaele en anderen ontbraken niet op de palmaressen.

In 1978 werden Ingrid en Brigitte Bergmans beiden Belgisch kampioen en haalde Cristel Desmaele de bronzen medaille in hun respectievelijke gewichtskategoriën.

Voornamelijk Ingrid Bergmans heeft van dan af tot eind van de jaren ’80 de scepter gezwaaid met naast zowat alle Belgische titels, ook nog 9 Europese titels, 6 Wereldtitels en tot slot de Olympische medaille in 1988. Ze werd 5 keer sportvrouw van het jaar, behaalde de trofee voor sportverdienste en haalde de Limburgse Laurier.

Vanaf de jaren ’90 tot voor enkele jaren werd het op competitievlak eerder bescheiden. Waar veel clubs moeite hadden om het hoofd boven water te houden en af te rekenen hadden met dalende ledenaantallen, kon onze club bogen op een stevige en trouwe kern die jaar na jaar erin slaagde om de gevestigde waarde in Limburg te blijven.

Ook nu nog hebben we een ledenaantal van ± 80 tellen we op dit ogenblik vijf 1e dan’s, vier 2e dan’s en 8 gediplomeerde trainers.

Sinds enkele jaren is de draad van de competitie weer opgepikt en moet opnieuw rekening gehouden worden met de Leopoldsburgse competitie-judoka’s.

De rode draad doorheen de geschiedenis van onze club is echter het technisch aspect. Onze club heeft steeds geopteerd om judo te onderrichten voor iedereen, met nadruk op het technisch karakter van de sport, liever dan een handvol wedstrijdjudoka’s op te leiden met een beperkt aantal aanvalstechnieken. Deze keuze is moeilijker, duurt langer, maar biedt de meeste mogelijkheden, zodat iedereen zijn gading kan vinden; jong en oud, technisch geïnteresseerd of competitie gericht.

De leuze van Jigoro Kano ‘ZEIRYOKU ZENYO’ en ‘JITA KYOEI’ willen we immers zo goed mogelijk na  streven ‘Optimaal resultaat met een minimum aan inspanning’. Maar om dit te bereiken moeten er toch nog veel inspanningen geleverd worden!….
 

Facts en figures

Clublokalen

Zaal Café Roma

Zaal Jansegers in de Tramstraat

Zaal Quatre Bras

Sporthal

Voorzitters

Freddy Morin

Marcel Bauwens

Jean Buteyn

Marcel Lespoix

Lambert Verdonck

Nestor Kox

Trainers

Fam. Morin

Marcel Bauwens

Miel Vanvoorde

Armand Vandergraesen

Lambert Verdonck

Nestor Kox

Jean Marie Thijs

Cyriel Vaes

Jeugdtrainers (onvolledige lijst)

Fam Morin

Marcel Bauwens

Armand Vandergraesen

Lambert Verdonck

Nestor Kox

Rik Van de Bergh

Ludo Onraedt

Jules Boets

Jean Thijs

Yvan Huysmans

Sven Reynders

Henny Roosen

Huidig bestuur

Erevoorzitter: Lambert Verdonck

Voorzitter: Nestor Kox

Secretaris: Yvan Huysmans

Penningmeester: Nestor Kox

Bestuursleden: Sven Reynders

                             Thierry Debu